Aktualności

Konkurs plastyczny na najciekawszą ilustrację do utworów Roksany Jędrzejewskiej - Wróbel

Gminna Biblioteka Publiczna w Stanisławowie zaprasza uczniów klas I -III szkół podstawowych do udziału w konkursie plastycznym na wykonanie ilustracji do utworów Roksany Jedrzejewskiej - Wróbel. 

Na konkurs należy przygotować pracę o formacie A4 techniką dowolną, podpisać na odwrocie podając imię i nazwisko, klasę, nazwę szkoły oraz tytuł książki do której wykonano ilustrację.

Konkurs przebiega w dwóch etapach: szkolny i gminny. Regulaminy znajdują się w szkołach.

Prace należy złożyć do biblioteki do 30 kwietnia 2019 roku. Wręczenie nagród nastąpi w maju podczas spotkania autorskiego z pisarką Roksaną Jędrzejewską Wróbel.

 


Gminna Biblioteka Publiczna w Stanisławowie, 2013